:(

/ 1 نظر / 22 بازدید
faryad

بابام یبار گف این شعرو حفظ کنم میبرم پارک ! من 3 سالم بود... باور کردم پارک هم نرفتتم پس این شعرو دروغگوست دوستش ندارم :(