نوشتن از زمین و زمان آسان است اما برای انکه بتوانی دلیل روشنی آفتاب و گسترش دریاها و درخشندگی ماه و عبور کشتیها را بنویسی باید دلت گره خورده باشد به جایی. دلت را که بسپاری به محبتش می فهمی چه میگویم ... این همه عظمت را در محبتش میتوانی پیدا کنی که تمامش بخاطر فقط محبتشان است و نه تجلی های دیگر... پس ببین که دلت را کجا گره زده ای... این همه گردش آسمانها و زمین و بزرگی و گرمی خورشید و درخشندگی ماه و دریا های جاری فقط و فقط به خاطر محبتشان است...

دیدی؟

نمی خواهم از مظلومیتشان و اهدافشان و خودشان بنویسم... می خواهم فقط این را به تو بگویم که فقط به خاطر محبتشان این همه هست...

این دل را به محبتشان گره بزن تا ببینی چگونه تو را نگه میدارند... 

السَّلام عَلَى الحُسَیْن ، وَعَلَى عَلیِّ بْنِ الحُسَیْنِ ، وَعَلَى أوْلادِ الحُسَیْنِ ، وَعَلَى أصْحابِ الحُسَینِ 

/ 3 نظر / 24 بازدید
faryadd

...چه عجب پست ورود آزاد گذاشتید! ! ماهه قشنگ محرم امد با بوی اسفند...

فریاد

عیب منو میگیرن اپ نمیشم اونوخت خودتون اپ مخفیانه میذارین :| :| اه

عین-الف

محبت خالی؟؟؟ میشه؟