دوست داشتن

چه مفهوم پیچیده ایست...
دوست داشتن..
اینکه کسی را دوست بداری و بدانی به او تعلق داری
اینکه برای کسی باشی که او پیشا پیش برایت بوده و هست
هرجا نتوانی چیزی را توصیف کنی، مفاهیم پیچیده میشوند. و این دوست داشتن بی وصف ترین ترینهاست. آنجا که نمی توانی بگویی چیست. کسی هم نمی تواند کشفش کند... تا آنکه حقیقتش را درک کند و تو سردمدار این حقیقت میشوی... بشناس این درک و حقیقت را، اما آرام...
این مفاهیم را بگذار با هم درک کنیم. نگذار بهانه ها دلیل توصیفمان از دوست داشتن باشند... بگذار در برهنگی دوست داشتن غوطه ور شویم و تلفیقش را مشترک تجربه کنیم. برخوردهای مستقیم را فدای حجابهای  بی دلیل نکنیم. بگذار دوست داشتن را واژه به واژه با لبهای هم مرور کنیم و آن را به صحنه حضور زندگی برسانیم. اعجاز دوست داشتن در سادگی وجود اوست. واسطه بین ما هم همین سادگی مبهوت کننده است.

 

/ 4 نظر / 60 بازدید
طاهره

من هر روز میام اینجا آهنگ وبلاگتو گوش کنم اگه فایلشو داری برام بفرست که دیگه مزاحم نشم [نیشخند] امسال سال خوب و پر باری بود[چشمک] ... همیشه خوش و سلامت باشی[لبخند]

مهدی

[لبخند] من هی میام اینجا لبخند میزنم!

مهدی

فیلم چیه این اهنگه؟

مهدی

هیچییی!! فایلو فیلم خوندم!!![خنده]