خوش آمد بهار

خوش آمد بهار
گل از شاخه تابید خورشید وار
چو آغوش نوروز پیروز بخت

گشوده رخ و بازوان درخت
گل افشانی ارغوان
نوید امید است در باغ جان

که هرگز نماند به جای
زمستان اهریمنی
بهاران فرا میرسد

پرستیدنی
سراسر همه مژده ایمنی
درین صبح فرخنده تابناک
که از زندگی
دم زند جان خاک
بیا با دل و جان پاک
همه لحظه ها را به شادی سپار
نوایی
هم آهنگ یاران برآر
خوش آمد بهار

فریدون مشیری

/ 1 نظر / 23 بازدید
فریاد

^_^ خیلی هم خوووووووووووووب