خواب های طلایی

گاهی باید در های تمام اتاقهای دنیا را بست و  آرام شروع به نوشتن کرد...

باید لحظه ای از خواستن را همیشه در زندگی خالی گذاشت یا پی آن بود تا گاهی از ته دل بخواهی و عاشق شوی و فراموش نکنی که چقدر خواستن خوب است حتی اگر نتوانی به هرچیز که میخواهد باشد برسی...

نگاه مایه ی خواستن و روز مباداست... نگاه را کنار بگذار برای روز مبادا. نگاه را بگذار برای خریدار نگاه و از نگاهت عکسی بگیر برای خاطراتی که روزی دیگر نیستی... و تو میمانی و خوابهای طلایی کودکانه...

خوابهایی که کم پیش می آیند اما در گیرت میکنند...

مقصود من تمام عشاق روی زمین است که خواستن را فراموش میکنند و تازگی آن را به کهنگی روزگار میفروشند...

حق دارند...

آنها لحظه ای از خواستن را کنار نگذاشتند و زود تکراری شدند...

خوابهای طلاییشان به سکوت رسیده و روزگار تاریکشان کرده...

 

/ 1 نظر / 38 بازدید
نوگل

بسیار زیبا[گل][گل]