بی عنوان

عجب!

امشب حس عجیبی دارم... 

یک حس خوب که تمام نگرانی هامو ثانیه ثانیه از بین میبره... شاید فقط یک جو کاذب باشه... 

آخه به این دنیا مگه میشه اطمینان کرد...

توی یک ثانیه ... برای هرکس توی این دنیا میتونه هزارتا اتفاق بیافته...

/ 1 نظر / 25 بازدید
فریاد

... عجب ^_^