زیبا

این روزها بسیار درگیرم...

اما درگیر هرچه باشم... باشم...

این جا برای تو همواره جای خالی هست... 

پر کردن آنرا به دست تقدیر نمیسپارم.

دستت را دراز کن...

جای خالی آن را در قلبم احساس کن

دلگرم جای خالیت هستم

پر کردنش را به دستت میسپارم...

بگذار دستت را در دستم

قلبت را در قلبم

عاشقانه میگویم...

"یکبار خواب دیدن تو به تمام عمر می ارزد ،  پس نگو 

نگو که رویای دور از دسترس خوش نیست

قبول ندارم گرچه جسم به ظاهر خسته است ولی دل دریاست   

تاب و توانش بیش از اینهاست

دوستت دارم و تاوان آن هرچه باشد  باشد !

دوست خواهم داشت بیشتر از دیروز   

باکی ندارم از هیچکس و هرکس که تو را دارم عزیز !"

/ 4 نظر / 41 بازدید

چه دلنوشته قشنگی بود خوش به حال کسی که اینجوری محبوبه

چه دلنوشته قشنگی بود خوش به حال کسی که اینجوری محبوبه

^_^

واقعا هم خوش به حالش ..

فریاد

یکبار خواب دیدن تو به تمام عمر می ارزد ، پس نگو نگو که رویای دور از دسترس خوش نیست قبول ندارم گرچه جسم به ظاهر خسته است ولی دل دریاست تاب و توانش بیش از اینهاست دوستت دارم و تاوان آن هرچه باشد باشد ! دوست خواهم داشت بیشتر از دیروز باکی ندارم از هیچکس و هرکس که تو را دارم عزیز