دل تنگ

سر خود را مزن اینگونه به سنگ

 دل دیوانه تنها دل تنگ

منشین در پس این بهت گران

مدران جامه جان را مدران

مکن ای خسته درین بغض درنگ

دل دیوانه تنها دل تنگ

پیش این سنگدلان قدر دل و سنگ یکی است

قیل و قال زغن و بانگ شباهنگ یکی است

دیدی آن را که تو خواندی به جهان یارترین

سینه را ساختی از عشقش سرشارترین

آنکه می گفت منم بهر تو غمخوارترین

چه دل آزارترین شد چه دل آزارترین

نه همین سردی و بیگانگی از حد گذراند

نه همین در غمت اینگونه نشاند

با تو چون دشمن دارد سر جنگ

دل دیوانه تنها دل تنگ

ناله از درد مکن

آتشی را که در آن زیسته ای سرد مکن

با غمش باز بمان

سرخ رو باش ازین عشق و سرافراز بمان

راه عشق است که همواره شود از خون رنگ

دل دیوانه تنها دل تنگ

فریدون مشیری


/ 2 نظر / 27 بازدید
نسترن

از من گذشت و من هم از او بگذرم ولی با چون منی به غیر «محبّت» روا نبود

نسترن

باید دست بکشی از بخشیدن کسی که هیچ وقت بخشیدنت را نفهمید وقتی میمانی و میبخشی فکر می کنند رفتن را بلد نیستی، باید به آدم ها از دست دادن را متذکر شد.............. زن هرگز نمی رود تنها از آنچه که هست دست می کشد ........