پرده نیلی

رفتیم و پای بر سر دنیا گذاشتیم
کار جهان به اهل جهان واگذاشتیم
چون آهوی رمیده ز وحشت سرای شهر
رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم
ما را به آفتاب فلک هم نیاز نیست
این شوخ دیده را به مسیحا گذاشتیم
بالای هفت پرده نیلی است جای ما
پا چون حباب بر سر دریا گذاشتیم
کوتاه شد ز دامنما دست حادثات
تا دست خور بگردن مینا گذاشتیم
شاهد که سرکشی نکند دلفریب نیست
فهم سخن به مردم دانا گذاشتیم
در جستجوی یار دلازار کس نبود
این رسم تازه را به جهان ما گذاشتیم
ایمن ز دشمنیم که با دشمنیم دوست
بنیان زندگی به ما را گذاشتیم
صد غنچه دل از نفس ما شکفته شد
هر جا که چون نسیم سحر پا گذاشتیم
ما شکوه از کشکش دوران نمی کنیم
موجیم و کار خویش به دریا گذاشتیم
از ما به روزگار حدیث وفا بس است
نگذاشتیم گر اثری پا گذاشتیم
بودیم شمع محفل روشندلان رهی
رفتیم و داغ خویش به دلها گذاشتیم

رهی معیری

/ 9 نظر / 14 بازدید
مترسک

آخ آخ من عاشق این شعرم[دست][گل]

مترسک

به خاطر این همه شعر قشنگ و اسم قشنگ ترت لینک شدی[خجالت][نیشخند]

مترسک

پیف پیف نکردیم مهم نیست [دروغگو][پلک][نیشخند]

مترسک

نیشتو ببند کرمای دندونت از گرما آبپز میشن[ابرو]

مترسک

شب بخیر آقاهه تو هم برو بخواب از ساعت خوابت گذشته آ باریکلا پسر خوب[نیشخند][نیشخند][نیشخند]

مترسک

آره راست میگی من اشتباه کردم خدا رو میشناختم [نگران]

شادی

[گل] شعر زیبایی بود مرسی!

علیرضا

این شعر هم عجیب با حال و هوای این روزهای من می خونه هی روزگار