روزی میرسد

روزی میرسد که فرزند پیر من با دستان چروکیده اش در صف نماز می ایستد و قنوت میگیرد. روزی می رسد که موهای سرش سفید میشوند و نگاهش ساده تر و چشمهایش پر از حرف های نگفته این همه سال زندگی را دارد. فرزندم روزی پیر می شود، مانند هزاران فرزند دیگرم. که پیر میشوند و می میرند.

/ 2 نظر / 31 بازدید
فریاد

:) بازم به اینجا که آپ میشه :)

عین-الف

این خیلی خوب بود :) کوتاه......و پر از حرف....