به یاد ه.الف. سایه

تو آیینه دل نگران  دیرینه ام هستی

خروش شاد و دلخوش شوریده ام هستی

تو با تمام عمر حادثه از گذار درد

به سان طفلی نورسیده در دلم هستی

الف.میم

/ 2 نظر / 36 بازدید
محدثه

[ماچ][ماچ][ماچ] به من هم سر بزن