---------------------------

آدمها فراموشت میکنند... هروقت به امید کسی بودی، منتظر شکستنت هم باش... بدجور میشکنند... بد تر از آن، کسانی هستند که خوی شیطانی دارند و منتظر دیدن تخریبت...

مادامی که دل بستی شکستنی هستی... 

مادامی که شکستنی باشی عاشقی و در مانده که خوب است.

اما بدان که قصه و افسانه زیبای عاشقی همواره جاریست چه باشی و چه نباشی...

/ 4 نظر / 28 بازدید
نسترن

آدمها فراموشت میکنند... هروقت به امید کسی بودی، منتظر شکستنت هم باش... مادامی که دل بستی شکستنی هستی...

شادی

می گویند : شاد بنویس...!! نوشته هایت درد دارند...!! و من یاد مردی می افتم ، که با ویالونش...!! گوشه ی خیابان شاد میزد...!! اما با چشمهای خیس...!!

فریاد

:( :/

...

مادامی که فکر کنی شکستنی هستی هر دل بستنی شکستنی ترت میکند...