نباید گفت

طنازی ات را اعتراف می کنم...

اما این بار دیگر هایو هوی نمی کنم و ساکت میشوم...

تا روزی که همگان تبریکت گویند.

/ 4 نظر / 22 بازدید
مهدی

سکوت... چقدر خاطراتمان با هم تلخ است! چقدر خاطراتمان با هم شلوغ است!! ای سکوت!! آهسته تر بر جسدم نماز بگزار. خسته ام از تو! از تو سکوت!!

مهدی

سکوت... چقدر خاطراتمان با هم تلخ است! چقدر خاطراتمان با هم شلوغ است!! ای سکوت!! آهسته تر بر جسدم نماز بگزار. خسته ام از تو! از تو سکوت!!

زیبا و غمناک...

faryadd

yadat bashad.......agar male tost....sokuut nakoni....shayad.....hamegan tora bayad tabriik guyand!!!