آه قصه

ما همانیم که ندانیم که اینجا نمانیم
ره گذاری که نمانیم به آنی بمانیم افسوس که درگیر عذابم.  انقدر پر شده ام که مجال نفس ندارم... سینه ام پر از درد... من پشیمانم.

/ 1 نظر / 22 بازدید
faryadd

pashimun az zendegii ya zende budan ya zendegi kardan? adam nabayad vaghtii ashegheee gham berize tu delesh