آواز بلند

 وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی
 تا با تو بگویم غم شب های جدایی
 بزم تو مرا می طلبد ، آمدم ای جان
 من عودم و از سوختنم نیست رهایی
 تا در قفس بال و پر خویش اسیرست
 بیگانه ی پرواز بود مرغ هوایی
با شوق سرانگشت تو لبریز نواهاست
 تا خود به کنارت چه کند چنگ نوایی
عمری ست که ما منتظر باد صباییم
 تا بو که چه پیغام دهد باد صبایی
 ای وای بر آن گوش که بس نغمه ی این نای
 بشنید و نشد آگه از اندیشه ی نایی
 افسوس بر آن چشم که با پرتو صد شمع
 در اینه ات دید و ندانست کجایی
 آواز بلندی تو و کس نشنودت باز
 بیرونی ازین پرده ی تنگ شنوایی
 در اینه بندان پریخانه ی چشمم
بنشین که به مهمانی دیدار خود ایی
بینی که دری از تو به روی توگشایند
 هر در که براین خانه ی ایینه گشایی
چون سایه مرا تنگ در آغوش گرفته ست
 خوش باد مرا صحبت این یار سرایی

هوشنگ ابتهاج

/ 11 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نانی آزاد ..... مترسک

در جوی زمان ، در خواب تماشای تو می رویم. سیمای روان ، با شبنم افشان تو می شویم. پرهایم ؟ پرپر شده ام. چشم نویدم ، به نگاهی تر شده ام.این سو نه ، آن سویم. و در آن سوی نگاه ، چیزی را می بینم، چیزی را می جویم. سنگی میشکنم، رازی با نقش تو می گویم. برگ افتاد ، نوشم باد: من زنده به اندوهم. ابری رفت، من کوهم: می پایم. من بادم: می پویم. در دشت دگر ، گل افسوسی چو بروید، می آیم، می بویم.

مریم

سلام داشییییییییییی.زوده زود آپ کن[ماچ][ماچ][ماچ]

مترسک .....نانی آزاد

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] گوش کن... جاده صدا میزند از دور قدمهای تو را چشم تو زینت تاریکی نیست پلکها را بتکان,کفش به پا کن,و بیا و بیا تا جایی,که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد زمان روی کلوخی بنشیند با تو و مزامیر شب اندام تو را, مثل یک قطعه ئ آواز به خود جذب کنند پارسایی است در انجا که تو را خواهد گفت: بهترین چیز رسیدن به نگاهیست که از حادثه عشق تر است... (سهراب سپهری) [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آمد

وقتی شعری از بزرگی مثل ابتهاج بیاد دیگه نظری نمی مونه بجز تشکر از انتخابت .

مترسک .....نانی آزاد

آرزویم این است: نرود اشک در چشم تو هرگز، مگر از شوق زیاد، نرود لبخند از عمق نگاهت هرگز، و به اندازه هر روز تو عاشق باشی، عاشق آن که تو را می خواهد، و به لبخند تو از خویش رها می گردد، و تو را دوست دارد به همان اندازه که دلت می خواهد [گل]

مریم

داشیییییی جونی آپ کن دیگه[پلک][ماچ]

فرنگیس

همون برو پیش مامانت, اونجا بودی سریعتر آپ میکردی! [خنده]

نانی آزاد

زندگی دفتری از خاطرهاست ... یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک ... یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست ، چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد... ما همه همسفریم[گل]