خیال

خیال از بزرگترین های خداوند به بندگانش...

میتوانی آن را بکشی بر روی تمام دوست داشتن هایت، خواسته هایت...

بدون آنکه بخواهی اندکی دست نیاز به سوی کسی یا چیزی دراز کنی...

همه چیز را مال دلت میکند.

خیال، چقدر رنگ ساده ای دارد...

تا بخواهی، همه چیز یک رنگ از برای توست...

وای به روزی که در میان انسانهای پست دنبال خیالت باشی.

خیالت را میجوند و برایت موچاله ای نجس از نشخوارشان جا میگذارند.

خیال برای تمام دوستان خیالیم... 

جای تمام دوست داشتن های زیباست.

من خیالپردازیم را برایت ادامه میدهم...

میدانم این خیال در جایی در حال وقوع هست...

چه خیال های شیرینی که برایت نمیکنم.

و میدانم که میدانی...

نادیده و خیالی چقدر میخواهمت.

 

الف.میم

مرداد 93

/ 1 نظر / 25 بازدید
نسترن

[گل][گل][گل][گل][گل][گل] من به تو مایل و تویی هر نفسی ملولتر وه که خجل نمی‌شود میل من از ملال تو