زندگی

زندگی تعطیل است. 

چه کسی گفته که لذت دارد؟

زندگی دوز و کلک نفرین و عذاب

همه اش در وهم خیال و بدور از همه عشق

زندگی تعطیل است.

/ 1 نظر / 21 بازدید
faryadd

:| vaqean ke.........