خط-نقطه

 یک نقطه اسراری دارد که ما از آن هیچ نمی دانیم ،

چه برسد به خط که انقدر نقطه دارد!

/ 2 نظر / 6 بازدید
اخسسثهد

|>سلام به تو دوست خو بم ,,,,,,,,,,,,,,,,, |میخواستم نظرشما در باره وبم بدونم| '"",||_____ |_..._.. .__________________|====_|___|..,]| "(@ )'(@ )"'"""""""""""""''"""(@)'(@)"""""(@)

طاهره.س

سلام مختصر و مفید عالی بود[لبخند] آسمانی باشی[گل]