...دل نامه

» همین دنیا :: دوشنبه ۱۳ دی ۱۳٩٥
» شهریور طلایی کوچک من :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٥
» سفرهای پیدا و پنهان :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٤
» من اگر خدایی بودم :: شنبه ٧ آذر ۱۳٩٤
» مهم این باشد و شد :: دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٤
» پاییز و تو :: شنبه ٧ شهریور ۱۳٩٤
» فقط او :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» جادوی سکوت :: شنبه ٦ تیر ۱۳٩٤
» گاهی به دل نگاه کن :: یکشنبه ۳ خرداد ۱۳٩٤
» من بهارم تو زمین :: سه‌شنبه ٤ فروردین ۱۳٩٤
» هفت شهر عشق عطار نیشابوری :: چهارشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۳
» حریر عشق :: یکشنبه ٥ بهمن ۱۳٩۳
» وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی :: چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳
» وقت است که بنشینی و گیسو بگشایی :: چهارشنبه ۱٠ دی ۱۳٩۳
» روزگار زیبایم :: یکشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۳
» کوچه :: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳٩۳
» جشن عشق :: شنبه ٥ مهر ۱۳٩۳
» تفئل :: سه‌شنبه ٤ شهریور ۱۳٩۳
» حال این روزها. :: چهارشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۳
» خدایاااا شکررررررر :: پنجشنبه ٥ تیر ۱۳٩۳
» گند نامه :: شنبه ۱٠ خرداد ۱۳٩۳
» تو بمان و دگران :: یکشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» زندگی :: دوشنبه ٤ فروردین ۱۳٩۳
» رحیل :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٢
» رخوتم :: یکشنبه ۱ دی ۱۳٩٢
» بی عنوان :: شنبه ٢ آذر ۱۳٩٢
» این مرد :: شنبه ٢٥ آبان ۱۳٩٢
» به یاد ه.الف. سایه :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٢
» بی تو :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳٩٢
» بعد از گاهی، دل نامه :: پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٢
» ای دل به کوی او ز که پرسم که یار کو :: شنبه ٢٢ تیر ۱۳٩٢
» خاطره :: یکشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٢
» دریاچه خیال :: جمعه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٢
» بوسه :: پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٢
» خواب :: یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱
» خوش آمد بهار :: چهارشنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩۱
» ما خوبیم :: شنبه ۱٩ اسفند ۱۳٩۱
» خواب :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» روزی میرسد :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ۱۳٩۱
» دوست داشتن :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳٩۱
» شروع کن :: شنبه ٧ بهمن ۱۳٩۱
» یلدا :: پنجشنبه ۳٠ آذر ۱۳٩۱
» طلوع :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» سادگی :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» حد :: پنجشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩۱
» در مسیر :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» شب :: شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱
» جای خالی :: شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱
» شرح خدایی :: دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱
» خدایا شکر :: دوشنبه ۱ آبان ۱۳٩۱
» هستی :: یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
» سکوت :: پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
» در گذرگاه زمان :: سه‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳٩۱
» نزدیکم :: دوشنبه ۱٧ مهر ۱۳٩۱
» معجزه عشق :: شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۱
» سید علی صالحی :: پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩۱
» نباید گفت :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» این چند وقت :: شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱
» تمام شد :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» :( :: سه‌شنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩۱
» ... :: دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱
» دختر پاییزی :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ۱۳٩۱
» دوستت خواهم داشت :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩۱
» دلتنگ :: سه‌شنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩۱
» هبوط در کویر :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱ :: سه‌شنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩۱
» حالی که هستی :: جمعه ۱٠ شهریور ۱۳٩۱
» ...نامه :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» شب قدر :: پنجشنبه ۱٩ امرداد ۱۳٩۱
» سحر نامه :: پنجشنبه ۱٢ امرداد ۱۳٩۱
» هوای حوصله ابری است :: چهارشنبه ۱۱ امرداد ۱۳٩۱
» ما هیچ :: یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱
» کیست؟ :: جمعه ۳٠ تیر ۱۳٩۱
» پیش ما رسم شکستن نبود :: چهارشنبه ٢۸ تیر ۱۳٩۱
» گریه را به مستی بهانه کردم :: پنجشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۱
» چگونه بودن زن مسلمان، از نگاه دکتر علی شریعتی :: چهارشنبه ۱٤ تیر ۱۳٩۱
» هجویات :: سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳٩۱
» رهی معیری :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» ... :: دوشنبه ٥ تیر ۱۳٩۱
» یا حسین :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» ناله ای بر هجران :: جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱
» آن شب قدر که گویند اهل خلوت امشب است :: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳٩۱
» اقرا باسمک الذی خلق... :: یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱
» اندوه :: شنبه ٢٧ خرداد ۱۳٩۱
» سهراب :: پنجشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩۱
» بوی محبوبه شب :: دوشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩۱
» طناز :: شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۱
» من در آیینه رخ خود دیدم، :: جمعه ۱٢ خرداد ۱۳٩۱
» خدایااااااااااااااااااااا............. خیلی شکرت :: سه‌شنبه ٩ خرداد ۱۳٩۱
» این روزها :: یکشنبه ٧ خرداد ۱۳٩۱
» جرأت دیوانگی :: شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱
» تفئل :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» نگاه :: جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱
» ایستاده ای :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ماهی :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» لبریزی از گفتن... ولی درهیچ سویت محرمی نیست :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود -تفعل :: جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شب سردی است و من افسرده :: پنجشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» زیبا امشب هوای دل طوفانی است :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» من تمنا کردم که تو با من باشی :: یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱
» شاملو :: شنبه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩۱
» رنج :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» پس از باران :: جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» استاد مطهری :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» -- :: سه‌شنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳٩۱
» ن-خ :: یکشنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩۱
» Healing :: شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱
» بهار دلکش رسید :: جمعه ۸ اردیبهشت ۱۳٩۱
» مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم :: سه‌شنبه ٥ اردیبهشت ۱۳٩۱
» خسته ام :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» به بهانه سالگرد شاعر آب و آیینه :: جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» تفعل :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» نظر خوانندگان-هوشنگ ابتهاج :: دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱
» پست خوانندگان :: یکشنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩۱
» روز وصل دوستداران یاد باد :: شنبه ٢٦ فروردین ۱۳٩۱
» دلاویزترین :: یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱
» راز :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» روزگار غریبی است :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» سال جدید :: شنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩۱
» پروین اعتصامی :: جمعه ٢٦ اسفند ۱۳٩٠
» تفعل :: سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠
» تفئل :: جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠
» تفئل :: پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳٩٠
» دیدی آن را که تو خواندی به جهان یار ترین :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
» سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند :: چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠
» تفئل :: چهارشنبه ۳ اسفند ۱۳٩٠
» مولانا :: سه‌شنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٠
» جدایی :: پنجشنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٠
» تفئل... :: چهارشنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٠
» "بجز از عشق نگو یم نکنم هیچ بیانی" :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» انسانهای خیالی :: یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
» هله عاشقان بشارت، که نماند این جدایی :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد :: جمعه ۱٤ بهمن ۱۳٩٠
» جبران خلیل جبران :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» زیباترین قسم :: جمعه ٧ بهمن ۱۳٩٠
» دکتر علی شریعتی / گفت و گوهای تنهائی چاپ قدیم / صفحه782 :: سه‌شنبه ٤ بهمن ۱۳٩٠
» ببین خدا اینجا نیست! :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» در نظربازی ما بی‌خبران حیرانند :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» اینجا برای از تو نوشتن هـوا کم است :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
» محمد علی بهمنی :: جمعه ٢۳ دی ۱۳٩٠
» هو :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» قیصر امین پور :: چهارشنبه ٢۱ دی ۱۳٩٠
» شرک انسان عاشق :: دوشنبه ۱٩ دی ۱۳٩٠
» سید علی صالحی :: سه‌شنبه ۱۳ دی ۱۳٩٠
» بی خبری :: یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
» چه در دل من چه در سرتو :: جمعه ٢ دی ۱۳٩٠
» سهراب سپهری :: چهارشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩٠
» ای عاشقان :: سه‌شنبه ٢٢ آذر ۱۳٩٠
» افشین یداللهی :: جمعه ۱۸ آذر ۱۳٩٠
» محمد رضا شفیعی کدکنی :: پنجشنبه ۱٧ آذر ۱۳٩٠
» یا ابوالفضائل :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» م.آزاد :: چهارشنبه ٩ آذر ۱۳٩٠
» فاضل نظری :: یکشنبه ٦ آذر ۱۳٩٠
» من اینجا بس دلم تنگ است... :: سه‌شنبه ۱ آذر ۱۳٩٠
» گذر :: پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠
» قیصر امین پور :: سه‌شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩٠
» دست عشق از دامن دل دور باد! :: یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠
» شد ز غمت خانه سودا دلم :: یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠
» همیـشه از نـگاه تو بـا تــو عبــور میـــکنــم :: جمعه ٢٩ مهر ۱۳٩٠
» زندون دل :: چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠
» بزدلانی کز هراس ابتر شدند :: دوشنبه ۱۸ مهر ۱۳٩٠
» سیر نمی‌شوم ز تو ای مه جان فزای من :: دوشنبه ۱۱ مهر ۱۳٩٠
» دل من یه روز به دریا زد و رفت :: پنجشنبه ٧ مهر ۱۳٩٠
» سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠
» هم از تو هیچ در این رهگذر نمی‌خواهم :: جمعه ۱۸ شهریور ۱۳٩٠
» این حقیقت است که از دل برود هر آنکه از دیده رود. :: پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠
» افسوس :: چهارشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٠
» بازی روزگار نوشته ای از دکتر حسابی :: دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠
» تشییع نمادین امیرالمومنین(علیه السلام) در تهران :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» به دیدارم بیا هر شب...... :: یکشنبه ۳٠ امرداد ۱۳٩٠
» روزگارم :: جمعه ٢۸ امرداد ۱۳٩٠
» آن چشم ها هنوز رهایم نمی کند :: شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠
» به دیدارم بیا هر شب :: یکشنبه ۱٦ امرداد ۱۳٩٠
» رمضان :: یکشنبه ٩ امرداد ۱۳٩٠
» وطن :: سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠
» سفر :: پنجشنبه ۱٦ تیر ۱۳٩٠
» آن روز شاعرم :: پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠
» Imagine :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
» ای بی وفا :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» علی شریعتی :: شنبه ۱٤ خرداد ۱۳٩٠
» بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق :: جمعه ۱۳ خرداد ۱۳٩٠
» ندای آغاز :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» اهل کاشانم :: دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠
» زیبای دل انگیز :: یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠
» بگو بگو که چه کارت کنم بگو :: پنجشنبه ٥ خرداد ۱۳٩٠
» دلگیر دلگیرم :: شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قرار ما درد نبود :: سه‌شنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» سهراب :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» حرمت نگه دار-سلام خداحافظ :: دوشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دچار یعنی عاشق :: یکشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» هنوز :: جمعه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٠
» Call The Man :: پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» مرا با سوز جان بگذار و بگذر :: چهارشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» زندگی خواب ها :: شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٠
» چند کلام از جنس عشق بین حضرت فاطمه (س) و حضرت علی (ع) :: جمعه ۱٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» حسین پناهی :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آمده ام بلکه نگاهم کنی :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» دلم می گیرد :: چهارشنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» محمد علی بهمنی :: یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پشیمانم :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» مصدق :: جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قفس :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳٩٠
» کوک کن ساعت خویش :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قیصر امین پور :: یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠
» فال :: جمعه ٢ اردیبهشت ۱۳٩٠
» ,,,, :: پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٠
» آمار :: دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠
» ... :: یکشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩٠
» بارانی :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» ای عشق :: سه‌شنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩٠
» فال نیک :: شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠
» با این همه :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
» دردواره ها :: پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠
» دو بیتی های باباطاهر :: چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠
» فریاد :: یکشنبه ٧ فروردین ۱۳٩٠
» و چه تنها :: جمعه ٥ فروردین ۱۳٩٠
» کلام آخر سال :: دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩
» می و میخانه مست و می کشان مست :: دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸٩
» فال :: جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩
» بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
» مژده :: پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩
» باز هم شدم آنچه بودم :: پنجشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٩
» پاییز :: چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩
» بدون عنوان :: پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
» امشب ای ماه به درد دل من تسکینی :: سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩
» قصه پرواز :: پنجشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٩
» فال میم :: چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩
» آواز نگاه تو :: دوشنبه ٥ مهر ۱۳۸٩
» عید فطر :: جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩
» حال دل با تو گفتنم هوس است :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» مهمان خدا :: جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩
» هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم :: شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩
» امشب همه غمهای عالم را خبر کن :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩
» دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
» در مجالی که برایم باقی است :: چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩
» چه اسمی میشه برای این شعر گذاشت؟ :: جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩
» ای خداوند :: سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩
» Fix you-Cold Play :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
» مرگ رنگ :: جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩
» وقتی بارون میزنه :: جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» بهار را باور کن :: شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩
» هنوز تشنه ام :: شنبه ٢۱ فروردین ۱۳۸٩
» قاصدک :: شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩
» ای کاش... :: جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩
» غزل پنجره :: یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩
» آسمون دل من... :: سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸
» پاسخ :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
» خداجونم :: جمعه ٧ اسفند ۱۳۸۸
» اگر عشق نبود :: جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸
» تیک تیک تیک تیک... :: دوشنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸۸
» ماه و مریم :: شنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸۸
» عشق یا غم؟ :: پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸
» دوستان شرح پریشانی من گوش کنید :: جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸
» غم دارم.... :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸
» اولین جمله :: شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸
» گذشته :: سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸
» تنهاییم را با تو قسمت میکنم... :: سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸
» انتظار :: پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸
» دوری :: سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸
» حرف آخر :: جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸
» پرنیان سرد :: دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
» بوسه :: جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸
» این هم یکی دیگه ... :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» یاحسین :: جمعه ٤ دی ۱۳۸۸
» وقتی که... :: شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸۸
» خدایا ببخش :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
» دم غروب :: دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸
» مست :: چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸
» آواز عاشقانه :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
» ستاره کور :: جمعه ٦ آذر ۱۳۸۸
» حتی اگر نباشی ... :: چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸
» فال نیک :: یکشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸۸
» آواز بلند :: دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸
» تصویر :: یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸
» بهترین لحظات زندگی از نگاه چارلی چاپلین :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
» شکوفه ای بر شراب :: سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸
» ساربان :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳۸۸
» باغی در صدا :: چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸
» مهتاب :: یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸
» به بهانه سالروز تولد عارف آب و زمین و درخت :: چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸
» گلهای پر پر فریاد :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» بی قراری :: جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸
» قیصر امین پور :: یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
» افسانه باران :: جمعه ۳ مهر ۱۳۸۸
» مکتب عشق :: یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸
» رفتن ، رسیدن است :: چهارشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
» شب قدر از دیدگاه دکتر علی شریعتی :: چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸
» دیوانه :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
» به یاد حسین پناهی :: سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۸
» هفتمین اختر :: دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸
» نیلوفر :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
» رباعیات خیام :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» شب آنچنان زلال که میشد ستاره چید :: جمعه ۱٦ امرداد ۱۳۸۸
» تقصیر عشق بود :: چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸
» پرستش :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
» فریاد :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
» غزلی شکسته برای ماه غمگین نشسته :: یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸
» بر سواد سنگ فرش راه :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
» شبی بارانی :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» سکوت :: شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸
» تا انتهای حضور :: جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸
» سخنی نیست :: پنجشنبه ۱ امرداد ۱۳۸۸
» اگر دل دلیل است .... :: سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸
» سوتک :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸
» افسانه ی خاموشی :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» درد گنگ :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
» تقصیر عشق بود :: سه‌شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸۸
» دختر خورشید :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» پرده نیلی :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
» دو قطره پنهانی :: پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸
» پرستو :: سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸
» خدایا کفر نمیگویم :: یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸
» مصدرهای به درد بخور زندگی یک روح :: جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸
» معراج :: پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸
» بازگشت :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» حدیث :: پنجشنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸۸
» زن کودکی است که با اندک تبسم خندان و با کمترین بی مهری گریان می شود :: شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸
» مثنوی شرمساری :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
» من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» بوی عشق :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
» زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
» امروز روز شادی و امسال سال گل :: چهارشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸۸
» ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شما :: جمعه ٧ فروردین ۱۳۸۸
» قصیده - در مدح خواجه عبد الرزاق بن احمد بن حسن میمندی :: یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧
» تو به من خندیدی... :: چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧
» آخرین مثنوی :: پنجشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٧
» |-| :: شنبه ٩ آذر ۱۳۸٧
» ... :: جمعه ۳ آبان ۱۳۸٧
» عشق منو تو :: دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧
» دوست داشتم دوستی را :: چهارشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٧
» فرازی از کمیل :: پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٧
» مثل هیچ کس :: یکشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٧
» خط-نقطه :: پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧
» ... :: سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧
» ساده :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
» انتظار :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
» دلم تنگ اومده... :: دوشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٧
» هرگز باور نکنم :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
» آوا :: شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٧
» دلتنگی :: پنجشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٧
» پند :: چهارشنبه ٩ امرداد ۱۳۸٧
» دل نامه 2 :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
» دریا :: سه‌شنبه ۸ امرداد ۱۳۸٧
» نخلستان :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧
» دل نامه :: یکشنبه ٦ امرداد ۱۳۸٧قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت